Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2017

04/05/2017

Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-CT ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Quyết định số 129/QĐ-SNV ngày 24/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2017.

Sáng ngày 03/5/2017, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.  

Tới dự và chỉ đạo Lễ Khai giảng có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Xuân Thăng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng dự Lễ Khai giảng còn có các ông, bà là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, các ông, bà trong Ban Quản lý lớp học; các ông, bà là Trưởng phòng Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, cùng đông đủ 115 học viên.


Toàn cảnh Lễ Khai giảng lớp học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ông Nguyễn Xuân Thăng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhiệt liệt chào mừng các học viên tham dự khóa học đồng thời nhấn mạnh việc trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức ngạch chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Với mục đích, ý nghĩa quan trọng đó, đề nghị mỗi học viên cần có thái độ học tập tốt; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, bố trí thời gian và công việc hợp lý; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 


Ông Nguyễn Xuân Thăng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ Khai giảng

Trong thời gian học tập từ ngày 3/5/2017-26/6/2017, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 03 phần gồm như sau: Phần I: Kiến thức chung với 09 chuyên đề; phần II: Kiến thức Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ với 01 chuyên đề; phần III: Những kỹ năng cơ bản với 07 chuyên đề. Bên cạnh việc trang bị những kiến thức lý luận chung, học viên sẽ được đi thực tế và tham gia viết tiểu luận cuối khóa trước khi kết thúc chương trình học. Đây là những kiến thức cơ bản giúp cho cán bộ, công chức nâng cao năng lực thực thi công vụ, phù hợp với tiêu chuẩn vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính./.

Hoàng Thị Vĩnh Quyên
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11