Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo năm 2017.

04/10/2017

Thực hiện Kế hoạch số 36 – KH/TU ngày 22/12/2016 của Tỉnh ủy và Quyết định số 359/QĐ-CT ngày 25/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Sáng ngày 03/10/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; PGS, TS Đỗ Lan Hiền - Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng cán bộ công chức làm công tác tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.


Ông Trần Văn Hòa-Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu với lớp học ông Trần Văn Hòa cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc để tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo. Đồng thời ông đã đánh giá khái quát tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở đã cố gắng khắc phục, cơ bản phát huy được vai trò, trách nhiệm tham mưu đề xuất giải quyết tốt vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh, thay mặt Ban Giám đốc ông đã biểu dương khen ngợi thành tích cán bộ công chức làm công tác tôn giáo đã đạt được trong thời gian qua. Ngoài ra ông cũng nhấn mạnh những nội dung PGS, TS Đỗ Lan Hiền trao đổi liên quan đến tình hình tôn giáo thế giới, trong nước nhất là nội dung, điểm mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 rất quan trọng; yêu cầu các học viên tập trung học tập, nghiêm túc chấp hành đúng nội quy, quy chế lớp học, trau dồi kiến thức, tiếp thu đầy đủ để sau khi kết thúc lớp học các học viên vận dụng đúng đắn, nhuần nhuyễn vào thực tế công tác chính xác, hiệu quả.


PGS, TS Đỗ Lan Hiền - Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng,
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
  truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng các học viên đã được PGS, TS Đỗ Lan Hiền truyền đạt một số nội dung như: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo; tình hình tôn giáo trên thế giới và ảnh hưởng đến Việt Nam; quan hệ nhà nước và các tổ chức tôn giáo trên thế giới, trong lịch sử và hiện tại; đặc biệt là nội dung, những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và rất nhiều các nội dung quan trọng khác liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài ra, PGS, TS Đỗ Lan Hiền đã trao đổi trực tiếp với học viên về những tình huống thực tế, những kinh nghiệm trong xử lý, giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo. Những nội dung PGS, TS Đỗ Lan Hiền truyền đạt tại lớp học rất súc tích, khoa học nhưng cũng rất thiết thực, dễ hiểu từ đó đã tạo không khí sôi nổi, vui vẻ trong lớp học.

Qua lớp bồi dưỡng các học viên được trang bị sâu, rộng hơn những kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để nâng cao hiệu quả tham mưu đề xuất giải quyết vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và nhất là để các quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo thực sự đi vào cuộc sống góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Hương Lan
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11