Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân nhân cấp huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

12/10/2017

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sáng ngày 10/12/2017 Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự khai mạc và trực tiếp giảng bài có GS, TS Nguyễn Minh Thuyết  – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh niên và nhi đồng của Quốc hội; TS. Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ông Phạm Quang Tuệ - Ủy viên UBND tỉnh , Giám đốc Sở Nội vụ; các ông, bà là Trưởng, phó ban, chánh, Phó Văn phòng HĐND tỉnh; các ông, bà Lãnh đạo Sở Nội vụ cùng đông đủ 320 đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.


TS. Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
HĐND tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng


GS,TS Nguyễn Minh Thuyết - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh niên
và nhi đồng của Quốc hội truyền đạt kiến thức tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng các đồng chí đại biểu HĐND cấp huyện được GS,TS Nguyễn Minh Thuyết – Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh niên và nhi đồng của Quốc hội truyền đạt các nội dung, chuyên đề như: Chuyên đề 1: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Chuyên đề 2: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Chuyên đề 3: Tổ chức chính Quyền ở Việt Nam; Chuyên đề 4: Vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; Chuyển đề 5: Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, ngoài các nội dung, chuyên đề trên GS,TS Nguyễn Minh Thuyết giảng thêm về một số kiến thức, kỹ năng về giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri…giúp đại biểu HĐND và các cơ quan giúp việc của HĐND cấp huyện nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, đáp ứng những đòi  hỏi ngày càng cao của người đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.


Ông Phạm Quang Tuệ - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lớp bồi dưỡng


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Kết thúc lớp bồi dưỡng ông Phạm Quang Tuệ - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ cảm ơn sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của GS,TS Nguyễn Minh Thuyết - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh niên và nhi đồng của Quốc hội với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc để tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân nhân cấp huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Phạm Quang Tuệ nhấn mạnh việc mở lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đại biểu HĐND nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.

Lưu Bình An
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6