Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

08/06/2018

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Sáng ngày 05/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Viên Nghiên cứu Tín ngưỡng Tôn giáo-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chính Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2018 nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo cập nhật kịp thời về thông tin, văn bản liên quan đến tôn giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo, các chức sắc trong quá trình sinh hoạt và hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Tới dự lớp bồi dưỡng có ông Hoàng Văn Huân - Phó Trưởng Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lan Hiền-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tín ngưỡng Tôn giáo-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chính Minh, các ông, bà trong Ban Quản lý lớp học; các ông, bà là trưởng, phó phòng Ban Tôn giáo cùng 150 học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Ông Hoàng Văn Huân-Phó Trưởng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phát biểu tại lớp học

Phát biểu tại lớp học ông Hoàng Văn Huân - Phó Trưởng Ban Tôn giáo cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Viên Nghiên cứu Tín ngưỡng Tôn giáo-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chính Minh với Sở Nội vụ để tổ chức lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo, đồng thời yêu cầu các học viên tích cực tập trung học tập, nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy, quy chế lớp học, trau dồi kiến thức, tiếp thu đầy đủ, vận dụng hiệu quả nội dung trong chương trình học tập vào hoạt động thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị mình công tác để chủ động tham mưu, đề xuất và trực tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt hỗ trợ, phối hợp, hưỡng dẫn các chức sắc, tổ chức tôn giáo việc thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình sinh hoạt và hoạt động tôn giáo, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và tôn giáo tại địa phương.


Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lan Hiền-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tín ngưỡng Tôn giáo-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chính Minh
truyền đạt các nội dung  và trao đổi với các học viên tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp Bồi dưỡng các học viên đã được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lan Hiền-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tín ngưỡng Tôn giáo-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chính Minh truyền đạt một số nội dung trong Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo và một số văn bản có liên quan đến tôn giáo do Chính phủ, bộ, ngành ban hành; Khai quát tình hình tôn giáo hiện nay ở Việt Nam.

Cũng tại lớp Bồi dưỡng các học viên đã được Thạc sỹ Hoàng Văn Huân - Phó Trưởng Ban Tôn giáo truyền đạt các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã.Một số hình ảnh lớp học

Với kiến thức được trang bị tại Lớp bồi dưỡng, các cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã  làm công tác tôn giáo sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu cho lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời hỗ trợ các chức sắc, tổ chức tôn giáo trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính đúng theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13