Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế dành cho công chức, viên chức ngành Nội vụ năm 2018.

21/06/2018

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Kế hoạch số 31/KH-SNV ngày 08/6/2018 của Sở Nội vụ về mở lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế dành cho công chức, viên chức ngành Nội vụ năm 2018. Sáng ngày 19/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế dành cho công chức, viên chức ngành Nội vụ.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sỹ Nguyễn Tất Thịnh - Chuyên gia cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia, cùng hơn 100 học viên là lãnh đạo, chuyên viên làm công tác Nội vụ tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Ông Trần Văn Hòa-Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lớp học

Phát biểu tại lớp học ông Trần Văn Hòa-Phó Giám đốc Sở Nội vụ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện hành chính Quốc gia với Sở Nội vụ để tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng về hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu các học viên tích cực tập trung học tập, nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy, quy chế lớp học, trau dồi kiến thức, tiếp thu đầy đủ, vận dụng hiệu quả nội dung trong chương trình học tập, tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp phù hợp góp phần quan trọng cho công cuộc đổi mới của đất nước và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.


Tiến sỹ Nguyễn Tất Thịnh - Chuyên gia cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp Bồi dưỡng các học viên đã được Tiến sỹ Nguyễn Tất Thịnh - Chuyên gia cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt một số nội dung như: Các phương diện hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hướng đến kinh tế Đất nước; Sự thay đổi trong Quản lý Nhà nước do hội nhập kinh tế; Hài hòa các chuẩn mực Hành chính công theo yêu cầu hội nhập kinh tế; WTO và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến  bộ (CPTPP) đòi hỏi tính thị trường đầy đủ trong các mô hình và phương thức quản lý; Cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng của các địa phương trong việc kiến tạo môi trường và không gian kinh tế thông minh; Một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội.   



Một số hình ảnh lớp học

Qua lớp bồi dưỡng các học viên được trang bị sâu hơn kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực, kỹ năng trong thực thi công vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13