Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp tập huấn về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

23/08/2018

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Sáng ngày 21/8/2018, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã mở Lớp tập huấn về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo cho trên 100 học viên là Lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các trường THPT, Dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và một số trường Tiểu học và THCS.


Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn các học viên được Thạc sỹ Nguyễn Trần Hưng – Phó Trưởng phòng Công chức, Viên chức – Sở Nội vụ trao đổi những nội dung cơ bản như: Quy định chức danh nghề nghiệp đôi với viên chức; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông công lập; quy định tiểu chuẩn, điều kiện, quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và cụ thể đối với việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc; hướng dẫn việc bố trí sử dụng công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm.


Thạc sỹ Nguyễn Trần Hưng đang trao đổi nội dung tập huấn với các học viên

Trong quá trình lên lớp các học viên được tăng cường trao đổi, hỏi đáp với giảng viên để làm rõ các vấn đề vướng mắc có liên quan trong quá trình công tác. Qua lớp tập huấn các học viên được nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý, sử dụng viên chức theo chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm; quy định tiêu chuẩn, điều kiện về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; quy định về việc xếp ngạch, mã số, chuyển đổi, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức./.

Nguyễn Viết Lẫm
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13