Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 cho công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

08/04/2019

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Quyết định số 65/QĐ-SNV ngày 28/3/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh vĩnh Phúc về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2019.

Sáng ngày 08/4/2019, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho học viên là công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tới dự và chỉ đạo Lễ Khai giảng có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng dự Lễ Khai giảng còn có các ông, bà là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, các ông, bà trong Ban Quản lý lớp học; các ông, bà là Trưởng, phó phòng Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, cùng đông đủ hơn 100 học viên.


Ông Nguyễn Xuân Thăng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ông Nguyễn Xuân Thăng- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị đã nhiệt liệt chào mừng các học viên đến tham dự và nhấn mạnh rằng việc tiếp thu những kiến thức về quản lý hành chính là hết sức cần thiết cho những người đang công tác trong các cơ quan nhà nước. Vì vậy, trong quá trình học tập các học viên phải sắp xếp công việc hợp lý, thực hiện nghiêm túc các quy định của lớp học. Ông Nguyễn Xuân Thăng đã cảm ơn sự phối hợp của Sở Nội vụ trong việc tổ chức lớp học.


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự khai giảng lớp học


Toàn cảnh khai giảng lớp học

Trong thời gian học tập 2 tháng, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 03 phần: Phần I: Kiến thức chung; Phần II: Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần III: Các kỹ năng xử lý tình huống. Các học viên được kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác, đi thực tế và tham gia viết tiểu luận cuối khóa trước khi kết thúc chương trình học./.

Nguyễn Mạnh Hùng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6