Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2019.

12/06/2019

Thực hiện Quyết định 506/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Sáng ngày 12/6/2019 tại Khách sạn Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại UBND các huyện, thành phố và UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sỹ Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học-Tôn giáo-An ninh, Học viện Hành chính Quốc gia.


Tiến sỹ Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học-Tôn giáo-An ninh
Học viên Hành chính Quốc gia truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp Bồi dưỡng các học viên đã được Tiến sỹ Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học-Tôn giáo-An ninh, Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt 05 chuyên đề: Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về giao tiếp công vụ; chuyên đề 2: Kỹ năng nghe và nói trong thực thi công vụ; chuyên đề 3: Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong nội bộ; chuyên đề 4: Kỹ năng giao tiếp với công dân và tổ chức; chuyên đề 5: Kỹ năng giao tiếp hành chính.Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Ngoài ra, Tiến sỹ Hoàng Thị Cường đã tăng cường trao đổi trực tiếp với học viên về các tình huống thực tế, đưa ra cách thức xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp từ đó đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng, vui vẻ trong lớp học.

Qua lớp bồi dưỡng các học viên được trang bị sâu hơn kiến thức về văn hóa giao tiếp, đạo đức công vụ, đặc biệt là trong giao tiếp ứng xử trong cơ quan hành chính nhà nước để từ đó xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Lưu Bình An
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6