Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2019.

01/07/2019

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Sáng ngày 28/6/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2019 nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo cập nhật kịp thời về thông tin, văn bản liên quan đến tôn giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tới dự lớp bồi dưỡng có ông Hoàng Văn Huân - Phó Trưởng Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ; Thạc sỹ Thiều Thị Hương - Vụ trưởng Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ; các ông, bà trong Ban Quản lý lớp học; các ông, bà là trưởng, phó phòng Ban Tôn giáo cùng 200 học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Ông Hoàng Văn Huân-Phó Trưởng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phát biểu tại lớp học

Phát biểu tại lớp học ông Hoàng Văn Huân - Phó Trưởng Ban Tôn giáo cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ban Tôn giáo Chính phủ với Sở Nội vụ để tổ chức lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo, đồng thời yêu cầu các học viên tích cực tập trung học tập, nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy, quy chế lớp học, trau dồi kiến thức, tiếp thu đầy đủ, vận dụng hiệu quả nội dung trong chương trình học tập vào hoạt động thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác để chủ động tham mưu, đề xuất và trực tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Thạc sỹ Thiều Thị Hương-Vụ trưởng Vụ Tin lành-Ban Tôn giáo Chính phủ
truyền đạt các nội dung  và trao đổi với các học viên tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp Bồi dưỡng các học viên đã được Thạc sỹ Thiều Thị Hương-Vụ trưởng Vụ Tin lành-Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng và một số văn bản có liên quan đến tôn giáo do Chính phủ, bộ, ngành ban hành; đánh giá khái quát 01 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Tín ngưỡng tôn giáo; một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; một số bài học kinh nghiệm từ các tỉnh và giải pháp khắc phục những tồn tại; Phổ biến một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo; Tình hình tôn giáo trong nước và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Thực trạng, giải pháp và bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với một số hiện tượng tôn giáo mới (đạo lạ).


Toàn cảnh lớp học

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị sâu, rộng hơn những kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó nâng cao khả năng vận dụng, hiệu quả tham mưu, đề xuất giải quyết vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6