Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mở lớp bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Phật trên địa bàn tỉnh năm 2019.

20/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019. Sáng ngày 16/8/2019, tại chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mở lớp bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Phật trên địa bàn tỉnh năm 2019.


Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dự khai mạc lớp học

Tới dự lớp học có ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Hoàng Văn Huân - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ; Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; các ông, bà là cán bộ, công chức Ban Tôn giáo; cùng các Tăng, Ni đang hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi tại lớp học

Trong thời gian học tập các Tăng, Ni được nghe ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi, hướng dẫn, truyền đạt những nội dung cơ bản như: Thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo…


Các Tăng, Ni tham gia lớp học

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các Tăng, Ni hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Trần Thu Hiền
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13