Sở Nội vụ tổ chức tập huấn tuyên truyền về Bảo vệ môi trường cho công chức, viên chức, nhân viên ngành Nội vụ năm 2019

26/11/2019

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 29/KH-CCBVMT-SNV ngày 21/10/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho công chức, viên chức, nhân viên năm 2019. Trong tháng 11/2019,  Sở Nội vụ đã tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về Bảo vệ Môi trường cho 124 lượt công chức, viên chức, nhân viên ngành Nội vụ.


Ông  Ngiêm Ngọc Phương - Báo cáo viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
truyền đạt các nội dung về công tác Bảo vệ môi trường

Tại lớp tập huấn các học viên được báo cáo viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến những quy định mới của pháp luật về môi trường, về những thay đổi trong Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019;  Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 127/2014/NĐ-CP; Nghị định 18/2015 /NĐ-CP; Nghị định 19/2015/NĐ-CP; Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014... đồng thời báo cáo viên cũng nêu rõ vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường và chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Thông qua lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường các học viên đã có các câu hỏi và được báo cáo viên trực tiếp trả lời, giải đáp ngay các thắc mắc của học viên; qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm công chức, viên chức, nhân viên trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11