Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về Tôn giáo cho công chức cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã năm 2019

26/11/2019

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020”; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019, ngày 14/11/2019, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2019 cho 282 học viên là công chức cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã phụ trách công tác tôn giáo. Tới dự, khai mạc và chỉ đạo lớp học có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tín ngưỡng Tôn giáo - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo, bao gồm các kiến thức về:

- Chủ trương, quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

- Tình hình tôn giáo của toàn quốc, của tỉnh Vĩnh Phúc và một số nội dung trong công tác vận động quần chúng, chức sắc, tín đồ tôn giáo;

- Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo của Phật giáo, Công giáo, Tin lành và hoạt động của một số hợng tôn giáo mới.

Với những nội dung được giảng viên truyền đạt sẽ giúp cho các cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã của tỉnh bổ sung, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tế tại địa phương để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn tỉnh./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 9, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10