Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2020 cho công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cán bộ, công chức đang công tác tại các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh

05/05/2020

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/1/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định 102/QĐ-SNV ngày 23/3/2020 và Quyết định số 124/QĐ-SNV ngày 28/4/2020 về việc mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020; Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 23/3/2020 của Sở Nội vụ về mở lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Kế hoạch số 28/KH-SNV ngày 28/4/2020 của Sở Nội vụ về mở lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2020.

Sáng ngày 04 và 05/5/2020, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Khai giảng 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho học viên là công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cán bộ, công chức đang công tác tại các xã, phường, thị trần trên địa bàn tỉnh.

Tới dự và chỉ đạo Lễ Khai giảng có ông Nguyễn Xuân Thăng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng dự Lễ Khai giảng còn có các ông, bà là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, các ông, bà trong Ban Quản lý lớp học; các ông, bà là Trưởng, phó phòng Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, cùng đông đủ hơn 240 học viên của 02 lớp.


Ông Nguyễn Xuân Thăng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ông Nguyễn Xuân Thăng- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị đã nhiệt liệt chào mừng các học viên đến tham dự và nhấn mạnh rằng việc tiếp thu những kiến thức về quản lý hành chính là hết sức cần thiết cho những người đang công tác trong các cơ quan nhà nước. Vì vậy, trong quá trình học tập các học viên phải sắp xếp công việc hợp lý, thực hiện nghiêm túc các quy định của lớp học và của Sở Nội vụ. Ngoài việc thực hiện học tập đồng chí cũng nhấn mạnh các đồng chí học viên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid – 19 theo tinh thần của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Thăng đã cảm ơn sự phối hợp của Sở Nội vụ trong việc tổ chức lớp học.Toàn cảnh khai giảng lớp học

Trong thời gian học tập 2 tháng, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 03 phần: Phần I: Kiến thức chung; Phần II: Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần III: Các kỹ năng xử lý tình huống. Các học viên được kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác, đi thực tế và tham gia viết tiểu luận cuối khóa trước khi kết thúc chương trình học./.

Lưu Bình An
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6