Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ năm 2020

22/07/2020

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/1/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Quyết định số 143/QĐ-SNV ngày 01/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức năm 2020; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 01/7/2020 về mở lớp bồi dưỡng kỹ năng văn hoá công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Sáng ngày 21/7/2020, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia mở lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và các Hội đặc thù đang công tác trên địa bàn tỉnh. Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Hòa- Phó Giám đốc Sở Nội vụ; TS. GVCC Nguyễn Thị Hà – Phó trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia; Cùng dự khai mạc còn có các ông (bà) là Chánh, Phó Văn phòng Sở Nội vụ; cùng đông đủ hơn 200 học viên lớp bồi dưỡng. 

Trong thời gian học tập lớp bồi dưỡng được TS. GVCC Nguyễn Thị Hà – Phó trưởng Phoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia trực tiếp truyền đạt các nội dung: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của văn hóa công sở; xây dựng văn hóa công sở; những khó khăn thách thức trong xây dựng văn hóa công sở; những vấn đề cơ bản về giao tiếp công vụ; công vụ và nguyên tắc thực thi công vụ; đạo đức công vụ; Chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đạo đức công vụ trong tư tưởng Hồ Chí Minh; trách nhiệm công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Ngoài ra, TS. GVCC Nguyễn Thị Hà đã tăng cường trao đổi trực tiếp với học viên về các tình huống thực tế, đưa ra cách thức xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp từ đó đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng, vui vẻ trong lớp học. 

 

TS. GVCC Nguyễn Thị Hà – Phó trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính,
Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt các nội dung cho lớp bồi dưỡng.


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Qua lớp bồi dưỡng các học viên được trang bị sâu hơn kiến thức về văn hóa giao tiếp, đạo đức công vụ, đặc biệt là trong giao tiếp ứng xử trong cơ quan hành chính nhà nước để từ đó xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

 

Lưu Bình An
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6