Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2009

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2009 05/05/2009

Thực hiện Quyết định số 599/QĐ-CT ngày 04/03/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2009.

Trình đề án về thu hút nhân tài trong tháng 10 28/04/2009

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cán bộ Công chức vừa được Thủ tướng phê duyệt, Bộ Nội vụ sẽ phải hoàn thiện đề án về cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong tháng 10/2009.

Chia tay với sinh viên Học viện hành chính thực tập tại Sở Nội vụ

Chia tay với sinh viên Học viện hành chính thực tập tại Sở Nội vụ 15/04/2009

Gặp mặt chia tay với đoàn sinh viên thực tập Đoàn sinh viên thực tập với cán bộ, công chức Sở Nội vụ Từ ngày 02/3/2009 đến ngày 16/4/2009 Sở Nội vụ đã đón đoàn sinh viên Học viện hành chính quốc gia gồm 8 người về thực tập.

Xây dựng Trường đại học Dầu khí tại Vĩnh Phúc

Xây dựng Trường đại học Dầu khí tại Vĩnh Phúc 03/03/2009

Ngày 23-12, các đồng chí: Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh Vĩnh Phúc 3 năm qua 21/09/2008

Theo Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước thì: Mục tiêu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước là: Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ; trung thành với chế độ Xã hội chủ nghĩa, tận tuỵ với công vụ; có trình độ quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước; thực hiện Chương trình cải cách một bước nền hành chính Nhà nước.

Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7