Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ ngành Nội vụ cho công chức, viên chức năm 2018 10/08/2018

Sáng ngày 09/8/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ ngành Nội vụ cho công chức, viên chức năm 2018

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế dành cho công chức, viên chức ngành Nội vụ năm 2018. 21/06/2018

Sáng ngày 19/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế dành cho công chức, viên chức ngành Nội vụ.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2018. 08/06/2018

Sáng ngày 05/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Viên Nghiên cứu Tín ngưỡng Tôn giáo-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chính Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức năm 2018 (Lớp 2) 21/05/2018

Sáng ngày 15/5/2018 tại Hội trường Khách sạn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2018 16/05/2018

ngày 11/5/2018, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2018.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2018 27/04/2018

ngày 24/4/2018, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2018.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2018 16/03/2018

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 31/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 25/12/2017 của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân nhân cấp huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 12/10/2017

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sáng ngày 10/12/2017 Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo năm 2017. 04/10/2017

Thực hiện Kế hoạch số 36 – KH/TU ngày 22/12/2016 của Tỉnh ủy và Quyết định số 359/QĐ-CT ngày 25/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7