Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 cho công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 08/04/2019

Sáng ngày 08/4/2019, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho học viên là công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2019 20/03/2019

Sáng ngày 20/3/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2019.

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp tập huấn về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 23/08/2018

Sáng ngày 21/8/2018, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã mở Lớp tập huấn về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ ngành Nội vụ cho công chức, viên chức năm 2018 10/08/2018

Sáng ngày 09/8/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ ngành Nội vụ cho công chức, viên chức năm 2018

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế dành cho công chức, viên chức ngành Nội vụ năm 2018. 21/06/2018

Sáng ngày 19/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế dành cho công chức, viên chức ngành Nội vụ.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2018. 08/06/2018

Sáng ngày 05/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Viên Nghiên cứu Tín ngưỡng Tôn giáo-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chính Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức năm 2018 (Lớp 2) 21/05/2018

Sáng ngày 15/5/2018 tại Hội trường Khách sạn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2018 16/05/2018

ngày 11/5/2018, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2018.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2018 27/04/2018

ngày 24/4/2018, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2018.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2018 16/03/2018

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13