Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 31/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 25/12/2017 của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân nhân cấp huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 12/10/2017

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sáng ngày 10/12/2017 Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo năm 2017. 04/10/2017

Thực hiện Kế hoạch số 36 – KH/TU ngày 22/12/2016 của Tỉnh ủy và Quyết định số 359/QĐ-CT ngày 25/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2017 06/06/2017

Ngày 06/6/2017, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ năm 2017 16/05/2017

Sáng ngày 16/5/2017 tại Khách sạn Vĩnh Yên, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia mở lớp bồi dưỡng dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2017 04/05/2017

Sáng ngày 03/5/2017, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính năm 2017. 28/04/2017

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2017

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2017 10/04/2017

Ngày 10/4/2017 , Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho học viên là cán bộ công chức, viên chức

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2017 20/03/2017

Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-CT ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2016 02/11/2016

Sáng ngày 02/11/2016 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên năm 2016.

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13