Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2017 06/06/2017

Ngày 06/6/2017, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ năm 2017 16/05/2017

Sáng ngày 16/5/2017 tại Khách sạn Vĩnh Yên, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia mở lớp bồi dưỡng dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2017 04/05/2017

Sáng ngày 03/5/2017, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính năm 2017. 28/04/2017

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2017

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2017 10/04/2017

Ngày 10/4/2017 , Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho học viên là cán bộ công chức, viên chức

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2017 20/03/2017

Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-CT ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2016 02/11/2016

Sáng ngày 02/11/2016 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên năm 2016.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý điều hành năm 2016 cho Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. 25/08/2016

Sáng ngày 25/8/2016 tại Khách Sạn Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các huyện, thành, thị và UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 10/08/2016

Hội nhập kinh tế, quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới của đất nước.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà Nước chương trình Chuyên viên năm 2016. 01/08/2016

Sáng ngày 29/7/2016, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2016.

Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7