Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý điều hành năm 2016 cho Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. 25/08/2016

Sáng ngày 25/8/2016 tại Khách Sạn Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các huyện, thành, thị và UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 10/08/2016

Hội nhập kinh tế, quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới của đất nước.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà Nước chương trình Chuyên viên năm 2016. 01/08/2016

Sáng ngày 29/7/2016, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2016.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ 2016 18/07/2016

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-CT ngày 01/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 14/06/2016

Ngày 10/6/2016 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016 - 2020. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính năm 2016. 31/05/2016

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-CT ngày 01/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Sau 2 tháng học tập, nghiên cứu, 28/5/2016

Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ và một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 26/04/2016

Tỉnh Vĩnh Phúc xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là đầu tư cho phát triển để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trên cơ sở bám sát mục tiêu, nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2016 14/04/2016

Ngày 12/4/2016 tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 01/04/2016

Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước năm 2016. 26/02/2016

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-CT ngày 01/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Sở Nội vụ tổ chức một số lớp như sau:

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13