Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ 2016 18/07/2016

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-CT ngày 01/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 14/06/2016

Ngày 10/6/2016 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016 - 2020. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính năm 2016. 31/05/2016

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-CT ngày 01/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Sau 2 tháng học tập, nghiên cứu, 28/5/2016

Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ và một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 26/04/2016

Tỉnh Vĩnh Phúc xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là đầu tư cho phát triển để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trên cơ sở bám sát mục tiêu, nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2016 14/04/2016

Ngày 12/4/2016 tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 01/04/2016

Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước năm 2016. 26/02/2016

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-CT ngày 01/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Sở Nội vụ tổ chức một số lớp như sau:

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 01/01/2016

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVI, nhiệm 14/12/2015

Ngày 11/12/2015, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Sở Nội vụ khai mạc lớp bồi dưỡng thực hiện Quy chế dân chủ năm 2015 27/10/2015

Triển khai Kế hoạch số 2071/KH-BCĐ ngày 16/4/2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7