Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, quản lý điều hành.

24/04/2013
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 theo Quyết định số 557/QĐ-CT ngày 05/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện hành chính mở Lớp bồi dương kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cho cán bộ lãnh đạo và công chức xã, phường, thị trấn.

Ngày 22/4/2013, tại Hội trường Khách sạn Vĩnh Yên đã diễn ra lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, quản lý điều hành cho cán bộ, công chức cấp xã. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sĩ, chuyên viên cao cấp Trần Quốc Hải - giảng viên Học viện Hành chính; Tiến sĩ Ngô Thành Can – Phó trưởng khoa Tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính cùng toàn thể học viên.


Đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng


Thay mặt Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng, Đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. Đồng chí nhấn mạnh đây là lớp bồi dưỡng bổ ích có tính thiết thực cao, học viên được bồi dưỡng những kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp công vụ, kỹ năng nghe và nói trong thực thi công vụ, một số nghi thức giao tiếp hành chính và thực hành xử lý các tình huống cụ thể về giao tiếp ứng xử trong nội bộ, giao tiếp với công dân và tổ chức, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành nói chung và nâng cao kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức cấp xã trong tỉnh.


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian học tập các giảng viên Học viện Hành chính đã truyền đạt và thảo luận các nội dung chính sau: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện; kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ.


Tiến sĩ Ngô Thành Can - Phó trưởng khoa Tổ chức nhân sự Học viện Hành chính truyền đạt nội dung lớp học
Lê Minh Đức
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7