Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức mở lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành năm 2021

01/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 16/12/2020 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Sáng ngày 29/10/2021, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức mở lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành năm 2021 đối với các đồng chí là lãnh đạo HĐND và lãnh đạo UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tham dự lớp bồi dưỡng còn có TS. GVC. Hoàng Thị Cường, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học - Tôn giáo - An ninh, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ. Cùng tham dự lớp bồi dưỡng còn có các đồng chí là Chủ tịch hoặc PChủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn; Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành và chào mừng các học viên tham dự khóa học; nhấn mạnh việc tiếp thu những kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành là hết sức cần thiết; đồng thời đề nghị giảng viên, học viên, ban quản lý lớp học một số nội dung sau: 1. Đối với Giảng viên: Trân trọng đề nghị dành thời gian truyền đạt những nội dung mới, các kiến thức trọng tâm nhất, hiệu quả nhất về bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành đối với các đồng chí là lãnh đạo HĐND và lãnh đạo UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 2. Đối với học viên: Đề nghị các đồng chí khắc phục khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy chế của lớp học; mỗi học viên phải xác định đúng thái độ học tập, phát huy tinh thần đoàn kết, để không làm ảnh hưởng đến quá trình học tập. Từ những kiến thức tiếp thu được học trong thời gian bồi dưỡng, các học viên sẽ vận dụng hiệu quả vào hoạt động thực tiễn tại các địa phương đang công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; 3. Đối với Ban quản lý lớp học: Phải phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, điều hành lớp học, điểm danh quân số… để lớp học đạt kết quả cao nhất. 


Toàn cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian bồi dưỡng, TS. GVC. Hoàng Thị Cường, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học - Tôn giáo - An ninh, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ trực tiếp truyền đạt các nội dung, các chuyên đề: Nhiệm vụ quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp xã: Vị trí, vai trò, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã và lãnh đạo, quản lý cấp xã; Nguyên tắc và phân định thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp xã; Kỹ năng quản lý của lãnh đạo, quản lý cấp xã: Kỹ năng phân tích công việc; Kỹ năng lập kế hoạch công việc; Kỹ năng kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc; Kỹ năng đánh giá công việc; Kỹ năng điều hành văn hoá công sở của lãnh đạo, quản lý cấp xã; Năng lực, uy tín và phong cách lãnh đạo, quản lý cấp xã.


Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành trực tuyến

Đến với lớp bồi dưỡng các học viên được trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vướng mắc về kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành, giúp học viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản và xử lý tốt trong công việc: Đối với người lãnh đạo, quản lý cấp xã, phải tạo dựng được uy tín, phải nỗ lực phấn đấu thực sự, bằng tất cả tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết, khẳng định “tầm, tâm” và “tài” mới có thể tạo lập và khẳng định uy tín của mình.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên thực hiện lấy phiếu điều tra ý kiến về nội dung chương trình, giảng viên, công tác tổ chức lớp và thời gian tổ chức lớp học (theo mẫu phiếu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ) và làm bài kiểm tra kiến thức chuyên môn kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành, nhằm củng cố và nâng cao kiến thức sau khi được bồi dưỡng. Kết quả 100% các học viên đã tham gia làm bài đầy đủ.

Qua lớp bồi dưỡng cán bộ, giúp cho đội ngũ lãnh đạo HĐND và lãnh đạo UBND cấp xã hiểu rõ đây là những kiến thức cơ bản giúp cho nâng cao năng lực thực thi công vụ, kỹ năng hoạt động đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch theo vị trí việc làm, được trang bị sâu hơn kiến thức, kỹ năng về quản lý chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời bổ sung những kiến thức về quản lý hành chính nhà nước giúp các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Thị Vĩnh Quyên
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11