Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức mở lớp kiến thức pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức năm 2021

18/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 16/12/2020 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2021 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Sáng ngày 17/11/2021, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội Vụ tổ chức mở lớp bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tham dự lớp bồi dưỡng còn có TS. GVC Lê Thị Thu Phượng - Bộ môn QLNN về Khoa học - Tôn giáo - An ninh; Khoa QLNN về Xã hội - Học viện hành chính quốc gia - Bộ Nội. Cùng tham dự lớp bồi dưỡng còn có các đồng chí là Trưởng phòng và Phó trưởng phòng Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, công chức đảm nhiệm nhiệm vụ liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Công chức Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ; Công chức phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác tôn giáo của phòng Nội vụ huyện; cán bộ trực tiếp hoặc kiêm nhiệm làm công tác tôn giáo các xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian bồi dưỡng, TS. GVC Lê Thị Thu Phượng - Bộ môn QLNN về Khoa học - Tôn giáo - An ninh; Khoa QLNN về Xã hội - Học viện hành chính quốc gia - Bộ Nội vụ trực tiếp truyền đạt các nội dung, các chuyên đề: Khái quát chung về tín ngưỡng, tôn giáo: Một số khái niệm; Đặc điểm của tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; So sánh sự giống và khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo; giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan;Thực trạng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; Tình hình pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và vấn đề nhân quyền ở Việt Nam; Luật pháp của một số nước trên thế giới về tín ngưỡng, tôn giáo: Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore; Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam: Các văn bản pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; 6 điểm mới của Luật so với Pháp lệnh- những lưu ý khi tổ chức thực hiện; Thực trạng, giải pháp và bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với một số hiện tượng tôn giáo mới (đạo lạ).


Toàn cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng


Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo trực tuyến

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên thực hiện lấy phiếu điều tra ý kiến về nội dung chương trình, giảng viên, công tác tổ chức lớp và thời gian tổ chức lớp học (theo mẫu phiếu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ) và làm bài kiểm tra kiến thức chuyên môn kiến thức kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, nhằm củng cố và nâng cao kiến thức sau khi được bồi dưỡng. Kết quả 100% các học viên đã tham gia làm bài đầy đủ.

Đến với lớp bồi dưỡng các học viên được trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vướng mắc về kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, giúp học viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản và xử lý tốt trong công việc; Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho đội ngũ các cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã của tỉnh bổ sung, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, hiểu rõ đây là những kiến thức cơ bản giúp cho nâng cao năng lực thực thi công vụ, bổ sung, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tế tại địa phương để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời bổ sung những kiến thức về quản lý hành chính nhà nước giúp các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Thị Vĩnh Quyên
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11