Kết quả kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ từ đầu năm 2018 đến nay đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

06/08/2018

Từ đầu năm 2018 đến nay Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra theo Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả đã thực hiện kiểm tra đối với 100 cơ quan, đơn vị, trong đó: 6 sở, ngành; 07 đơn vị thuộc, trực thuộc các sở, ngành; 87 các đơn vị thuộc, trực thuộc UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị cơ bản đã chấp hành kỷ luật, kỷ cương làm việc; thực hiện tốt văn hóa công sở và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; không phát hiện cán bộ, công chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; cơ bản các đơn vị được kiểm tra đều treo biển "cấm hút thuốc lá" tại công sở thuận tiện, dễ nhìn; đã triển khai cho cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi sáng (trước giờ làm việc), giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không hút thuốc tại công sở; cán bộ, công chức, viên chức đeo thẻ, trang phục gọn gàng, lịch sự khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện một số cán bộ, công chức, viên chức đi làm muộn giờ, vắng mặt tại trụ sở, không đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, không có biển tên, chức danh, phòng làm việc chưa gọn gàng, sạch sẽ; một số cơ quan, đơn vị chưa tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi sáng (trước giờ làm việc), giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không hút thuốc lá nơi công sở; không sử dụng phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa, không niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đóng cửa không hoạt động bộ phận một cửa, việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận chuyên môn, bộ phận Một cửa chỉ trực vào các buổi chiều ngày làm việc; một số cơ quan, đơn vị còn lập bàn thờ, thắp hương trong phòng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể một số tồn tại như sau: Đã phát hiện 91 cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt tại thời điểm kiểm tra không có lý do. Có 10 xã không sử dụng phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa. Có 07 xã không có bộ phận một cửa. Một số cơ quan, đơn vị còn lập bàn thờ, thắp hương trong phòng làm việc. Một số cán bộ, công chức không đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ.


Kiểm tra kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Hợp Hòa

Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đã ban hành công văn đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện tốt các nội dung văn hóa công sở; đồng thời đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt, đi làm muộn giờ tại thời điểm kiểm tra báo cáo giải trình; đối với cán bộ, công chức vi phạm đề nghị xem xét thi đua năm 2018 và có hình thức xử lý theo quy định.

Trong thời gian tiếp theo, Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc./.

Nguyễn Văn Quân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5