Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

03/10/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV  ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 441/QĐ-SNV ngày 21/9/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Ngày 02/10/2018 Đoàn Thanh tra công tác Sở Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm có các thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện Lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Tại buổi công bố quyết định Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn quyết định thanh tra nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh tra.


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Đoàn Thanh tra thực hiện thanh tra các nội dung theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt tại Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội năm 2018.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn Thanh tra đã yêu cầu và giao Văn phòng làm đầu mối chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan và trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra.

Kết thúc thanh tra, Đoàn Thanh tra sẽ có kết luận đối với các nội dung thanh tra tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tỉnh theo quy định của pháp luật ./.

Nguyễn Văn Sỹ
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11