Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16/10/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV  ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 451/QĐ-SNV ngày 09/10/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 15/10/2018, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm có các thành viên Đoàn Thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi công bố quyết định Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh tra


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Trưởng
Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Tại buổi công bố đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn Thanh tra đã yêu cầu và giao Phòng Tổ chức và Pháp chế là đầu mối chuẩn bị các nội dung, tài liệu trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11