Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường

26/11/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV  ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 459/QĐ-SNV ngày 31/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 14/11/2018, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà -  Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường; tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm có các thành viên Đoàn Thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi công bố quyết định Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Sở Tài nguyên và Môi trường; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh tra

Tại buổi công bố, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường ông Phạn Tuệ Minh - Phó giám đốc Sở báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn Thanh tra , đồng thời giao Văn phòng Sở là đầu mối làm việc trực tiếp với Đoàn Thanh tra  và cung cấp thông tin về thời gian, lịch làm việc với các đơn vị thuộc Sở  để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan làm việc với Đoàn Thanh tra./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5