Công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc

10/12/2018

Chiều ngày 12/11/2018, tại trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ đối với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/8/2018.


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ,Trưởng đoàn Thanh tra
phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra

Tại buổi công bố, ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận số 04/KL-SNV ngày 08/11/2018 về thanh tra công tác Nội vụ đối với Đài phát thanh -Truyền hình tỉnh giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/8/2018.

Theo Kết luận, thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch Thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 441/QĐ-SNV ngày 21/9/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ đã tiến hành thanh tra từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2018 theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Kết luận Thanh tra đã đánh giá những kết quả đạt được và  chỉ ra những  tồn tại, hạn chế, vướng mắc về công tác Nội vụ, đồng thời đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện nghiêm túc một số nội dung: Về quản lý, sử dụng viên chức, nhân viên; về quản lý hồ sơ cán bộ; về thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan; về công tác Văn thư - Lưu trữ.

Tại buổi công bố Kết luận lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thống nhất với nội dung của Kết luận thanh tra, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện  những kiến nghị, yêu cầu trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ theo đúng quy định./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11