Sở Nội vụ tổ chức tập huấn tuyên truyền về Bảo vệ Môi trường cho công chức, viên chức, nhân viên ngành Nội vụ năm 2018

28/12/2018

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-CCBVMT-SNV  ngày 07/11/2018 giữa Chi cục Bảo vệ môi trường và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018. Trong tháng 12/2018,  Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền về Bảo vệ Môi trường cho công chức, viên chức, nhân viên ngành Nội vụ.

Tại lớp tập huấn các học viên được báo cáo viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến một số kiến thức cơ bản về môi trường; giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; vấn đề biến đổi khí hậu và các hành động của cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu; vai trò, tác dụng của rừng, cây xanh với môi trường và cuộc sống con người; vấn đề bảo vệ môi trường tại các hộ gia đình...đồng thời báo cáo viên cũng nêu rõ vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường và chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Môi trường.

Qua lớp tập huấn, giúp các học viên nắm rõ hơn các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường; hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức, nhân viên trong việc tổ chức thực hiện và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, người lao động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11