Công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

25/01/2019

Sáng ngày 17/01/2019, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/9/2018.


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra
phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra

Tại buổi công bố, ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận về thanh tra công tác Nội vụ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/9/2018. 

Theo Kết luận, thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch Thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 459/QĐ-SNV ngày 31/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra chuyên ngành công tác Nội vụ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.  Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ đã tiến hành thanh tra từ ngày 14/11 đến ngày 30/11/2018 theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Kết luận Thanh tra đã đánh giá những kết quả đạt được và  chỉ ra những  tồn tại, hạn chế, vướng mắc về công tác Nội vụ, đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện nghiêm túc một số nội dung: Về quản lý, sử dụng viên chức, nhân viên; về quản lý hồ sơ cán bộ; về thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan.

Tại buổi công bố Kết luận lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường đã thống nhất với nội dung của Kết luận thanh tra. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở khẩn trương  tổ chức thực hiện  những kiến nghị, yêu cầu trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ theo đúng quy định./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5