Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên

08/03/2019

Thực hiện Quyết định số 492/QĐ-SNV  ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2019 và Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 25/02/2019 về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Ngày 06/3/2019, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên; Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm các thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên và lãnh đạo Văn phòng Ủy ban thành phố, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo và các chuyên viên làm công tác chuyên môn có liên quan.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn quyết định thanh tra nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh tra.


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Đoàn Thanh tra thực hiện thanh tra các nội dung theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-SNV ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ năm 2019.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra đại diện lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn Thanh tra đã yêu cầu và giao cho Phòng Nội vụ làm đầu mối phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo  chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan và thời gian, lịch làm việc với các đơn vị trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra.

Kết thúc thanh tra, Đoàn Thanh tra sẽ có Báo cáo kết quả thanh tra để Giám đốc Sở Nội vụ ban hành kết luận thanh tra đối với các nội dung thanh tra tại Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên theo quy định của pháp luật ./.

Nguyễn Văn Sỹ
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11