Công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên

05/06/2019

Chiều ngày 09/5/2019, tại trụ sở UBND thành phố Vĩnh Yên, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ đối với UBND thành phố Vĩnh Yên giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018.


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra

Tại buổi công bố, ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận số 01/KL-SNV ngày 02/5/2019 về thanh tra công tác Nội vụ đối với UBND thành phố Vĩnh Yên giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018.  

Theo Kết luận, thực hiện Quyết định số 492/QĐ-SNV ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch Thanh tra công tác Nội vụ năm 2019 và Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 25/02/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác Nội vụ đối với UBND thành phố Vĩnh Yên. Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ đã tiến hành thanh tra từ ngày 06/3 đến ngày 29/3/2019 theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Kết luận Thanh tra đã đánh giá những kết quả đạt được và  chỉ ra những  tồn tại, hạn chế, vướng mắc về công tác Nội vụ, đồng thời đề nghị UBND thành phố Vĩnh Yên thực hiện nghiêm túc một số nội dung: Về quản lý, sử dụng viên chức, nhân viên; về quản lý hồ sơ cán bộ; về thực hiện chế độ chính sách và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; về thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan....

Tại buổi công bố Kết luận lãnh đạo UBND thành Phố Vĩnh Yên đã thống nhất với nội dung của Kết luận thanh tra. Đồng thời đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức thực hiện những kiến nghị, yêu cầu trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ theo đúng quy định./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6