Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế

13/06/2019

Thực hiện Quyết định số 492/QĐ-SNV  ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2019 và Quyết định số 129/QĐ-SNV ngày 31/5/2019 về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Sở Y tế và các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Ngày 10/6/2019, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế; tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm có các thành viên Đoàn Thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Y tế và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế và công chức, viên chức có liên quan.

Tại buổi công bố quyết định Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Sở Y tế; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh tra.


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra  

Tại buổi công bố đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn Thanh tra yêu cầu và giao Phòng Tổ chức cán bộ là đầu mối chuẩn bị các nội dung, tài liệu trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra, đồng thời đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở bố trí cán bộ và chuẩn bị tài liệu để Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ ./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11