Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài

23/07/2019

Thực hiện Quyết định số 492/QĐ-SNV ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2019 và Quyết định số 260/QĐ-SNV ngày 05/7/2019 về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài.

Ngày 17/7/2019, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Ban quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài; tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm có các thành viên Đoàn Thanh tra và đại diện Lãnh đạo Ban quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài, Phụ trách phòng Hành chính-Tổng hợp, các viên chức có liên quan.

Tại buổi công bố quyết định Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh tra


Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Tại buổi công bố đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự  án sử dụng vốn vay nước ngoài báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn Thanh tra yêu cầu và giao Phòng  Hành chính-Tổng hợp là đầu mối chuẩn bị các nội dung, tài liệu trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11