Tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra đột xuất trách nhiệm thực thi công vụ một số cơ quan, đơn vị trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

05/02/2020

Thực hiện Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020. Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý tại một số cơ quan, đơn vị và một số điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, cơ bản các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và đi lễ hội trong giờ hành chính,  sử dụng xe công đi lễ hội.

Tuy nhiên, còn một số viên chức không đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, hút thuốc lá tại phòng làm việc, đến công sở muộn so với giờ làm việc theo quy định, vắng mặt tại nơi làm việc tại thời điểm Đoàn kiểm tra.

Những biểu hiện này đã được Đoàn kiểm tra chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời và đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt văn hóa công sở, thực hiện đúng trách nhiệm công vụ đặc biệt ở các bộ phận một cửa, một cửa liên thông; không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đi du lịch, lễ hội vào các ngày làm việc, đảm bảo hoạt động bình thường, thông suốt của các cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân./

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11