Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch

03/06/2021

Thực hiện Quyết định số 363/QĐ-SNV ngày 15/12/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2021 và Quyết định số 1618/QĐ-SNV ngày 26/4/2021 của Giám đốc đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch.

Ngày 31/5/2021, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch; tham dự buổi công bố quyết định thanh tra gồm có các thành viên Đoàn Thanh tra và đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính.

Tại buổi công bố quyết định Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Lập Thạch; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh tra


Ông Trần Văn Hòa- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra
Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Công ty TNHHMTV Thủy lợi Lập Thạch

Tại buổi công bố Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch đã báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn Thanh tra yêu cầu và giao Phòng  Tổ chức - Hành chính là đầu mối chuẩn bị các nội dung, tài liệu trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11