Một vài nét về hoạt động của thanh tra Sở Nội vụ từ khi được thành lập đến nay 21/09/2008

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh phúc được thành lập ngày 25/5/2004 theo Quyết định số 1618/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh phúc, là tổ chức thanh tra thuộc Sở Nội vụ, thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.

Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7