Sở Nội vụ tổ chức tập huấn tuyên truyền về Bảo vệ Môi trường cho công chức, viên chức, nhân viên ngành Nội vụ năm 2018 28/12/2018

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-CCBVMT-SNV ngày 07/11/2018 giữa Chi cục Bảo vệ môi trường và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018.

Công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc 10/12/2018

Chiều ngày 12/11/2018, tại trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ đối với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/8/2018.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường 26/11/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/10/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 451/QĐ-SNV ngày 09/10/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 03/10/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 441/QĐ-SNV ngày 21/9/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Kết quả thanh tra công tác Nội vụ tại UBND thành phố Phúc Yên, giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2018 04/09/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018

Công bố Quyết định Thanh tra tại Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh 07/08/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 350/QĐ-SNV ngày 18/7/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Kết quả kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ từ đầu năm 2018 đến nay đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 06/08/2018

Từ đầu năm 2018 đến nay Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra theo Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 26/07/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 268/QĐ-SNV ngày 11/6/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND thành phố Phúc Yên.

Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức 28/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2018.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11