Kết quả Thanh tra công tác Nội vụ ở Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc 29/08/2017

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc 26/07/2017

Sở Giao thông Vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước

Công đoàn Sở Nội vụ, tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc trong phong trào " Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả " giai đoạn 2007-2017 03/07/2017

Thực hiện Quyết định 129/2007/QĐ - TTg, ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước

Sở Nội vụ tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra 26/06/2017

Thực hiện Kế hoạch số 3580/KH-UBND, ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổng kết 6 năm thực hiện Luật Thanh tra, Sở Nội vụ đã tiến hành tổng kết Luật Thanh tra

Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Lập Thạch 12/06/2017

Lập Thạch là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, có tổng diện tích đất tự nhiên là 17.310,22 ha, gồm 20 đơn vị hành chính cấp xã (18 xã và 02 thị trấn) với 214 thôn, tổ dân phố. Tổng dân số tính đến 31/12/2015 là 139.349, với trên 38.424 hộ.

Kết quả thanh tra công tác Nội vụ ở UBND huyện Sông Lô 30/05/2017

Sông Lô là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập từ ngày 01/4/2009 trên cơ sở tách ra từ huyện Lập Thạch có tổng diện tích đất tự nhiên là 15.031,77 ha, gồm 17 đơn vị hành chính cấp xã (16 xã và 01 thị trấn).

Danh mục văn bản Của HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc lĩnh vực Nội vụ ban hành từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 07/03/2017

Danh mục văn bản Của HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc lĩnh vực Nội vụ ban hành từ 01/01/2016 đến 31/12/2016

Phương hướng, nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 17/02/2017

Nhằm cụ thể hoá Chương trình công tác của ngành Tư pháp, kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của Sở Nội vụ,

Công đoàn Sở kết hợp với Lãnh đạo Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 09/01/2017

Ngày 05 tháng 01 năm 2016 Công đoàn Sở Nội vụ kết hợp với lãnh đạo Sở tổng kết công tác công đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 như sau:

Kết quả công tác Thanh tra Nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc 19/12/2016

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-SNV ngày 17/6/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc về việc thanh tra chuyên ngành công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2016, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 08/11/2016 đến ngày 09/11/2016.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7