Những điểm mới của Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai 17/02/2020

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực 05/01/2020.

Tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra đột xuất trách nhiệm thực thi công vụ một số cơ quan, đơn vị trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 05/02/2020

Thực hiện Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020 15/01/2020

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020.

Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính 02/01/2020

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Chính phủ ban hành quy định mới về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức 30/12/2019

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019) quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh 07/11/2019

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 16/10/2019

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019

Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tại huyện Yên Lạc 23/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ và Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2019.

Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 20/09/2019

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài 23/07/2019

Ngày 17/7/2019, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Ban quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11