Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Tam Dương 15/03/2018

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-SNV ngày 26/02/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 28/02/2018

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2018

Tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra đột xuất trách nhiệm công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 31/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh, Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/012018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2018

Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28/12/2017

Ngày 25/12/2017 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10306/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2018

Kết quả thanh tra công tác Nội vụ tại Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi Tam Đảoviên Thuỷ lợi Tam Đảo 31/10/2017

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-SNV ngày 19/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc về việc thanh tra chuyên ngành công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Thanh tra công tác Nội vụ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc 15/09/2017

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc (LMHTX) được thành lập theo quyết định số 1903/2002/QĐ-UBND ngày 27/05/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, với chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên

Kết quả Thanh tra công tác Nội vụ ở Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc 29/08/2017

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc 26/07/2017

Sở Giao thông Vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước

Công đoàn Sở Nội vụ, tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc trong phong trào " Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả " giai đoạn 2007-2017 03/07/2017

Thực hiện Quyết định 129/2007/QĐ - TTg, ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11