UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 16/10/2019

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019

Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tại huyện Yên Lạc 23/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ và Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2019.

Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 20/09/2019

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài 23/07/2019

Ngày 17/7/2019, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Ban quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế 13/06/2019

Ngày 10/6/2019, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ do ông Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế

Công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên 05/06/2019

Chiều ngày 09/5/2019, tại trụ sở UBND thành phố Vĩnh Yên, Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ đối với UBND thành phố Vĩnh Yên giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018.

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy năm 2019 20/05/2019

Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy năm 2019 đối với công chức, viên chức, nhân viên Sở Nội vụ.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 19/04/2019

Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên 08/03/2019

Thực hiện Quyết định số 492/QĐ-SNV ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2019 và Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 25/02/2019 về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 21/02/2019

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và ngăn ngừa tham nhũng trong hoạt động chuyên môn ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11