Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/10/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 451/QĐ-SNV ngày 09/10/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 03/10/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 441/QĐ-SNV ngày 21/9/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Kết quả thanh tra công tác Nội vụ tại UBND thành phố Phúc Yên, giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2018 04/09/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018

Công bố Quyết định Thanh tra tại Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh 07/08/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 350/QĐ-SNV ngày 18/7/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Kết quả kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ từ đầu năm 2018 đến nay đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 06/08/2018

Từ đầu năm 2018 đến nay Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra theo Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 26/07/2018

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 268/QĐ-SNV ngày 11/6/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND thành phố Phúc Yên.

Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức 28/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2018.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Tam Dương 15/03/2018

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-SNV ngày 26/02/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 28/02/2018

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2018

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10