Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức 02/07/2020

Ngày 01 tháng 6 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 02/06/2020

Ngày 09/04/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 18/05/2020

Ngày 08/4/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định nêu rõ, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 13/04/2020

Thực hiện Công văn số 2417/UBND-TH1 ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ đối với công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn 20/03/2020

Thực hiện Quyết định số 431/QĐ-SNV ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra công tác Nội vụ năm 2020 và Quyết định số 81/QĐ-SNV ngày 27/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra chuyên ngành công tác Nội vụ

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV 12/03/2020

Ngày 26/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Những điểm mới của Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai 17/02/2020

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực 05/01/2020.

Tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra đột xuất trách nhiệm thực thi công vụ một số cơ quan, đơn vị trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 05/02/2020

Thực hiện Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020 15/01/2020

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020.

Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính 02/01/2020

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5