Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

28/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 10306/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2018.

Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhằm kiến nghị xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm việc chấp hành giờ giấc chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đối với 51 cơ quan, đơn vị, gồm: Ban Dân tộc; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Sở Y tế và 06 đơn vị trực thuộc; 12/17 xã, thị trấn thuộc huyện Sông Lô; 13/20 xã, thị trấn thuộc huyện Lập Thạch; 11/29 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường; 4/9 xã, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện huyện Tam Đảo.


Đoàn Kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị cơ bản đã chấp hành kỷ luật, kỷ cương làm việc; thực hiện tốt văn hóa công sở và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; không phát hiện cán bộ, công chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; cơ bản các đơn vị được kiểm tra đều treo biển "cấm hút thuốc lá" tại công sở thuận tiện, dễ nhìn; đã triển khai cho cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi sáng (trước giờ làm việc), giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không hút thuốc tại công sở; cán bộ, công chức, viên chức đeo thẻ, trang phục gọn gàng, lịch sự khi thi hành công vụ.


Kiểm tra tại bộ phận Một cửa xã Phương Khoan

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện một số cán bộ, công chức, viên chức đi làm muộn giờ, vắng mặt tại trụ sở, không đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, không có biển tên, chức danh, phòng làm việc chưa gọn gàng, sạch sẽ; một số cơ quan, đơn vị chưa tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi sáng (trước giờ làm việc), giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không hút thuốc lá nơi công sở; không sử dụng phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa, không niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đóng cửa không hoạt động bộ phận một cửa, việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận chuyên môn, bộ phận Một cửa chỉ trực vào các buổi chiều ngày làm việc; một số cơ quan, đơn vị còn lập bàn thờ, thắp hương trong phòng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện tốt các nội dung văn hóa công sở; đồng thời đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt, đi làm muộn giờ tại thời điểm kiểm tra báo cáo giải trình; đối với cán bộ, công chức vi phạm đề nghị xem xét thi đua năm 2018 và có hình thức xử lý theo quy định.

Trong thời gian tiếp theo, Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc./.

Nguyễn Văn Quân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9