Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tại huyện Yên Lạc

23/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ và Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2019.

Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị thuộc UBND huyện Yên Lạc nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện văn hóa công sở; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.


Đoàn kiểm tra tại bộ phận một cửa UBND xã Trung Hà

Qua kiểm tra cán bộ, công chức các đơn vị cơ bản đã chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt văn hóa công sở và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; không phát hiện cán bộ, công chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; đã treo biển "cấm hút thuốc lá" tại công sở thuận tiện, dễ nhìn; đã triển khai cho cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi sáng (trước giờ làm việc), giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không hút thuốc tại công sở; cán bộ, công chức đeo thẻ, trang phục gọn gàng, lịch sự khi thi hành công vụ.


Đoàn kiểm tra tại bộ phận một cửa UBND xã Nguyệt Đức

Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh đã đề nghị Lãnh đạo các đơn  vị được kiểm tra tiếp tục tăng cường, quán triệt các văn bản của tỉnh như: Chỉ thị số 11 - CT/TU ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sởQuyết định số 3569/QĐ-CT ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở. Đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong thời gian tới, Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./.

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11