Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2008

26/09/2008
  Ngày 24/9/2008, được sự đồng ý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2008.
 

Ngày 24/9/2008, được sự đồng ý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2008. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 200 cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan ngành dọc Trung ương; các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe báo cáo viên của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình bày các nội dung về nguyên tắc thi đua; hình thức tổ chức thi đua; nội dung tổ chức phong trào thi đua; xây dựng điển hình tiên tiến; Đồng thời các học viên cũng được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng đã quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, nhất là việc tổng kết các phong trào thi đua và chuẩn bị cho việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2008.
Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11