Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

29/09/2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 28/9/2017 tại Khách Sạn Vĩnh Yên, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho Giám đốc các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2017. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

Dự lớp tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và đông đảo các học viên là Giám đốc các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.


Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các hợp tác xã năm 2017

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban TĐKT Trung ương, Hội đồng TĐKT tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác TĐKT tới các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh. Hội đồng TĐKT ở các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong tỉnh đã được kiện toàn, phong trào thi đua được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất được phát động tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú gắn với nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Các phong trào thi đua đã có tác động tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.  

Tại lớp tập huấn các học viên được giới thiệu những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, nội dung chính các văn bản pháp luật và các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng như: Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 7/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TĐKT…Bên cạnh đó, các học viên được giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11