Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

10/10/2017

Ngày 6/10, tại tỉnh Hải Hương, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí: Giám Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, Lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng của 09 tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm Cụm thi đua 9 tỉnh ĐBSH năm 2017

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung trong công tác thi đua, khen thưởng như: Phương pháp nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả của Hội đồng TĐKT và hoạt động của các Khối Thi đua thuộc tỉnh; công tác phối hợp với các đơn vị trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; việc phát động phong trào thi đua và công tác khen thưởng đối với Khối thi đua các Doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước…Bên cạnh đó, đại biểu các tỉnh trao đổi kinh nghiệm về cách làm mới, cách làm hay, những vướng mắc khó khăn trong triển khai Luật, Nghị định về công tác TĐKT...

Trước đó, các Đại biểu đã đi tham quan một số mô hình điển hình tiên tiến tại tỉnh Hải dương.

Bùi Mạnh Tuấn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11