Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

22/11/2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, mới đây Sở Nội vụ tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho các đối tượng là Lãnh đạo phòng làm công tác TĐKT và cán bộ trực tiếp làm công tác TĐKT tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến nội dung Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng…Bên cạnh đó, các học viên được giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng.      

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tạo điều kiện cho các cán bộ giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hay, cách làm mới để tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng của đơn vị đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác này trong giai đoạn hiện nay.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11