Khối Ngân hàng Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

26/12/2017

Ngày 21 tháng 12 năm 2107, Khối thi đua Ngân hàng tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối. Ngay từ đầu năm 2017, Khối thi đua Ngân hàng đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Ngân hàng của tỉnh  với Chủ đề “ Cán bộ, công chức, người lao động các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng 66 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành và mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh năm 2017”. Cụ thể hóa phong trào thi đua chung toàn khối, các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Các đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2016       

Trong năm 2017, Khối thi đua Ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tổng nguồn vốn huy động của các Tổ chức tín dụng đạt 59.860 tỷ đồng, tăng 22,2%  so với cuối năm 2016, tổng dư nợ cho vay phát triển kinh tế, xã hội đạt 53.480 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cuối năm 2016; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,33% Tổng dư nợ trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và công tác xóa đói giảm nghèo. Các đơn vị trong khối đều tích cực hưởng ứng tham gia, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội do tỉnh và Khối Ngân hàng phát động, theo đó trong năm 2017 toàn Khối đã quyên góp và ủng hộ Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, xây trường Mầm non, Quỹ “Vì người nghèo”… Với tổng số tiền gần 8 tỷ  đồng.

Năm 2018, Khối Ngân hàng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng như sau: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động; kịp thời biểu dương khen thưởng, lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của toàn Khối và của từng đơn vị trong Khối.

Với các thành tích đạt được năm 2017, Khối thi đua Ngân hàng đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 Tập thể: Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Vĩnh Phúc và Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Thành Long
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13