Khối thi đua Nội chính tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

28/12/2017

Ngày 25/12/2017, Khối thi đua Nội chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị Trưởng Khối thi đua Nội chính năm 2017 chủ trì hội nghị.

 


Đồng chí  Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
(Trưởng khối thi đua năm 2017) và lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh
tặng hoa chúc mừng đơn vị Trưởng, Phó Khối thi đua nội chính năm 2018

Năm 2017, bám sát chủ đề hành động “Khối thi đua Nội chính đoàn kết, đổi mới, thi đua giỏi - Tất cả vì sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh Vĩnh Phúc”, các đơn vị trong khối thi đua đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Kết quả công tác của các cơ quan, đơn vị đã có những đóng góp vào kết quả công tác chung của Khối thi đua và góp phần tạo nên những thắng lợi chung của tỉnh; các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự tạo động lực to lớn, thúc đẩy, cổ vũ, động viên đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức và các chiến sĩ trong các đơn vị  thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2017 góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các hoạt động của Khối thi đua trong năm qua đã tạo ra những mối quan hệ, phối hợp tốt trong công tác cho các đơn vị trong khối. Tạo cơ hội để các đơn vị giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng để nhân rộng những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực của từng đơn vị, qua đó thúc đẩy phòng trào thi đua của mỗi đơn vị và phong trào chung của Khối thi đua. Thông qua những hoạt động này, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền tại mỗi đơn vị cũng được nâng lên, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của lãnh đạo đối với công tác chỉ đạo hoạt động thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Đồng thời, các đơn vị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để đẩy mạnh phong trào thi đua của khối.

Năm 2018, các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện. Trong đó, chú trọng đến giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào và công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị trong khối triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua để nhân rộng những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực trong Khối Nội chính; tiếp tục hoàn chỉnh quy chế hoạt động và các tiêu chí thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua của khối ngày càng đổi mới, thiết thực…

Tại hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua Nội chính đã bình xét các danh hiệu thi đua cho các đơn vị; đồng thời, suy tôn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng Khối thi đua, khen thưởng và Sở Tư Pháp làm Phó trưởng Khối thi đua, khen thưởng Khối Nội chính năm 2018.

Phòng nghiệp vụ 1
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13