Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng:Tổng kết công tác năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018

23/03/2018

Sáng 19/3, tại tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo tỉnh, Sở Nội vụ, Ban TĐKT 9 tỉnh trong Cụm. 


Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2017,
triển khai nhiệm vụ năm 2018 Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng

Năm 2017, các phong trào thi đua yêu nước của các tỉnh trong Cụm nói riêng và của Cụm Thi đua nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực, UBND  các tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng, giúp cho việc triển khai thực hiện ở các cấp được chuẩn hóa, tạo điều kiện để phong trào thi đua phát triển rộng khắp, hạn chế tính hình thức. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu; các phong trào đã thu hút được sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân; khơi dậy được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và phát huy được tính năng động sáng tạo của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" có chất lượng và hiệu quả rõ rệt, các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được các tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; các hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức đa dạng, rộng khắp, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ; các giải pháp tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh. Công tác thực hiện cải cách hành chính có tiến bộ; hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố ngày một vững mạnh.

Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng có tính giáo dục và nêu gương, đặc biệt đã chú trọng khen cho người lao động. Năm 2017, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại cho 175 tập thể, cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 112 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 09 cá nhân, tặng Bằng khen cho 569 tập thể, cá nhân. UBND các tỉnh đã tặng: 763 Cờ thi đua xuất sắc; 2.852 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”; 702 danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và 16.698 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của các tỉnh…


UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen cho các tập thể, các nhân
có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Cụm năm 2017

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cụ thể: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Các tỉnh phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Tỉnh ủy, UBND các tỉnh phát động. Thi đua thực hiện tốt Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn các tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn các tỉnh. Nghiêm túc triển khai các nội dung Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;….

Tại hội nghị, các đại biểu đã suy tôn tỉnh Hà Nam làm trưởng Cụm thi đua khen thưởng các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2018. Tỉnh Ninh Bình, Trưởng Cụm thi đua khen thưởng năm 2017 đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 11 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Cụm năm 2017.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11