UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

24/05/2018

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 3517/KH-UBND về tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

 

Lễ kỷ niệm được tổ chức vào sáng ngày 06/6/2018 tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh, nhằm ôn lại truyền thống về thi đua ái quốc; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2018 của các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân qua đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở từng ngành, từng cấp, từng đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5