Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua các trường Đại học - Cao đẳng năm học 2017 - 2018

25/07/2018

Ngày 11/7/2018, Tại Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, Khối thi đua các Trường Đại học - Cao đẳng đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018. Tại hội nghị, Khối thi đua đã tổng kết, đánh giá hoạt động của Khối cũng như việc chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Trong năm học 2017-2018, Khối cơ bản duy trì tốt các hoạt động theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 12/HD-HĐTĐKT ngày 29/4/2016 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh: Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, tiêu chí chấm điểm đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Khối đã tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Khối, năm học 2017-2018 Khối đã tổ chức giải Bóng đá nam cho cán bộ, giáo viên thuộc Khối thi đua các Trường Đại học - Cao đẳng. Tại hội nghị, Khối cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc hoạt động Khối và việc chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thành viên để tiếp tục rút kinh nghiệm cho những năm học tiếp theo nhằm ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động Khối cũng như việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các đơn vị trong khối   đáp ứng với yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

 

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong năm học 2017-2018, Khối đã tổ chức bình xét khen thưởng theo đúng quy định, năm học 2017-2018 Khối thi đua các Trường ĐH-CĐ đã bình xét đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 đơn vị. Tại hội nghị Khối đã suy tôn Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp làm Trưởng khối thi đua năm học 2018-2019./.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5